سرویس فیوزینگ یا هیتر ر شارپ (قسمت 1) MX-M365N/MX-M465N/MX-M565N

11111111110.00 out of 0 user(s)
00

در این فیلم آموزشی و راهنمایی های فنی: قسمت اول

۱-قسمت اول سرویس فیوزینگ یا هبنر شارپ MX M365

۲-قسمت اول سرویس فیوزینگ یا هبنر شارپ MX M465

۳-قسمت اول سرویس فیوزینگ یا هبنر شارپ MX M565

 که شامل قسمت اول ایردات و ارور های  فیوزینگ یا هیتر تعویض قطعات باز و بسته کردن فیوزینگ یا هیتر شارپ در مدلهای فوق و ذستگاههای مشابه می باشد.