6) بستن ایمیج مشکی قسمت آخر- کونیکا مینولتا سری c452

11111111110.00 out of 0 user(s)
00

در این فیلم آموزشی و راهنمایی های فنی: قسمت ششم

۱- قسمت ششم یونیت درام یا ایمیج مشکی کونیکا مینولتا c452

۲- قسمت ششم یونیت درام یا ایمیج مشکی کونیکا مینولتا c552 

۳- قسمت ششم یونیت درام یا ایمیج مشکی کونیکا مینولتا c652 

که شامل قسمت ششم ایردات و ارور های  بونیت درام یا ایمیج تعویض قطعات ایمیج مشکی اینیستالها و تنظیمات فنی مربوط به ایمیج مشکی و... می باشد.